Service

Vi laver indenfor følgende:

 • Solfanger eftersyn
 • Afkalkning/afsyring af vandvarmer og veksler
 • Fjernvarme eftersyn
 • Vandinstallation. Reparation og eftersyn
 • Radiator og ventiler. Montering og eftersyn
 • Jordvarmeanlæg og varmepumper
 • Sporing af utætte rørinstallationer
 • Trykprøvning m/ gas
 • Køkken renovering el. udskiftning
 • Badeværelses renonvering el. udskiftning
 • Tilbygning og ombygning
 • Øvrige VVS opgaver
 • Blikarbjde
 • Kloak
 • Pillefyr
 • Gulvvarme
 • Solvarme
 • Solceller

Vi arbejder for:

 • Private
 • Erhverv
 • Boligselskaber
 • Kommunale – offentlige
 • Varmeværker
 • Forsikringsselskaber